KỲ PHÚ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Kỳ Phú nằm ở phía Đông Bắc huyện Kỳ Anh, tổng diện tích tự nhiên 15,47 ha, có 3.040 hộ, 10.582 nhân khẩu, là xã...